Wat indien een contactbubbel moet uitgebreid worden?

  • Indien je een contactbubbel moet uitbreiden, heb dan aandacht voor een duurzame samenstelling van de leefgroepen: laat kinderen zoveel mogelijk terugkeren naar hun oorspronkelijke leefgroep. Nieuwe kinderen voeg je toe aan de leefgroep waar ze normaal zouden in terecht komen.
  • Probeer in samenspraak met de ouders de startmomenten te spreiden. Vermijd, voor zover mogelijk, vele (her)starters op dezelfde dag.
  • Bekijk wat er mogelijk is binnen jouw organisatie en personeelsplanning. Zo kan je als alleenwerkende onthaalouder maar één contactbubbel hebben en kan je niet anders dan kinderen daarbinnen toevoegen.
  • Bij de personeelsplanning zorg je, in de mate van het mogelijke, dat dezelfde medewerkers steeds bij dezelfde groep kinderen staan.
  • Als het organisatorisch mogelijk is, kan je de peuters die normaal naar school zouden gaan, blijven opvangen. Als dat niet mogelijk is, kunnen de ouders bij de school terecht .
  • Halftijds in de opvang en halftijds naar school gaan is nu niet mogelijk. Dit systeem is in strijd met de principes van de contactbubbels. Bekijk samen met de ouders welke oplossing mogelijk is.