Wat indien de ‘vertrouwde’ opvang moet sluiten?

Een organisator die door overmacht zijn locatie moet sluiten kan daardoor zijn contractuele verplichtingen tijdelijk niet meer nakomen ten aanzien van de ouders. Bij overmacht kan de organisator compensatie aanvragen voor de bestelde dagen.   

Ouders worden naar een andere opvang doorverwezen. Hierdoor kan het dat de ouder een andere prijs moet betalen: van inkomenstarief naar vrije prijs of omgekeerd.    

De nieuwe opvang en de ouders moeten een nieuwe overeenkomst sluiten, omdat tussen beiden een contractuele relatie ontstaat.    

Organisatoren kunnen hierover onderling afspraken maken, maar dat is geen verplichting of een recht van ouders. Een ouder die inkomenstarief betaalt kan niet van een opvang met vrije prijs eisen dat hij ook daar inkomenstarief betaalt.  Het agentschap Opgroeien komt bij eventuele disputen niet tussen.