Wat gebeurt er als kinderen pas in de helft van de maand starten?

Wordt hier dan nog steeds 1/12de voor gebruikt?

Je moet dit verhoudingsgewijs doen. Heeft een kindje voor dat jaar een korfje van 12 dagen? Dan verlaag je met 1 dag per maand. Het korfje van een kind dat start in de loop van juli kan je verlagen met 1/12de voor augustus.  De regelgeving bepaalt dat je 1/12de mag verminderen per volledige kalendermaand.