Wat als een personeelslid in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus?

Indien je een hoog risicocontact had:

  • Thuisisolatie gedurende 14 dagen na het laatste risicocontact. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,...), mits het dragen van een mondmasker in textiel en strikte naleving van de hygiënische maatregelen, waarbij direct contact met andere mensen wordt vermeden. Thuiswerken blijft wel mogelijk.
  • Indien er tijdens de isolatieperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, waarbij COVID- 19 bevestigd wordt, begint de periode van 14 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld.

Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen en asymptomatisch zijn zoals medewerkers jeugdhulp, is ter plaatse op de dienst werken uitzonderlijk toegestaan indien dit noodzakelijk is om de continuïteit van de dienst te waarborgen, mits:  

  • Het dragen van adequate beschermingsmiddelen.
  • Het naleven van een strikte handhygiëne.
  • Een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19.
  • Het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s. 
  • Het vermijden van sociale contacten buiten het werk. 
  • Het niet reizen.