Wat als een personeelslid in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus?

Laatste update op
25/01/2021

Voor de meest actuele informatie over ziekte, besmetting en quarantaine kan je terecht op Vlaanderen Intern.

Isolatie bij een positieve test

1. Bij een positieve test met symptomen: de isolatie stopt ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen én loopt ten minste door tot je 3 dagen geen koorts hebt én er een verbetering is van de respiratoire symptomen.

2. Bij een positieve test zonder symptomen: de 10-daagse isolatie start vanaf de datum van staalafname. 


Quarantaine voor hoogrisicocontacten 

Was je langer dan 15 minuten en van dichtbij in contact met de besmette persoon en droegen jullie geen mondmasker?

 • Dan is er een hoog risico op besmetting.
 • Ga onmiddellijk 7 dagen in quarantaine en laat je testen op dag 7 (te tellen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon). Je ontvangt hiervoor een activatiecode per sms waarmee je zelf een afspraak maakt voor een test.
 • Is de test positief? Dan moet je 7 dagen in isolatie, vanaf de datum van staalname (of vanaf de start van de symptomen). 
 • Is de test negatief? Dan mag je de quarantaine verlaten.

Tijdens de periode van 14 dagen na het laatste hoogrisicocontact (ook al is de quarantaine inmiddels afgelopen) moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • Besteed bijzondere aandacht aan basishygiënemaatregelen (zie Hygiënerichtlijnen voor hoogrisicocontacten).
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
 • Contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
 • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode volledig worden vermeden en na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt (tot het einde van de periode van 14 dagen). Hou altijd een afstand van 1,5 m.

Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen en asymptomatisch zijn zoals medewerkers jeugdhulp, is ter plaatse op de dienst werken uitzonderlijk toegestaan als dat noodzakelijk is om de continuïteit van de dienst te waarborgen, mits:  

 • Het dragen van adequate beschermingsmiddelen.
 • Het naleven van een strikte handhygiëne.
 • Een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19.
 • Het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s. 
 • Het vermijden van sociale contacten buiten het werk. 
 • Het niet reizen.

Deze uitzondering geldt enkel voor preventieve quarantaine na een hoogrisicocontact, niet voor isolatie na een positief testresultaat.
 

Isolatie of quarantaine?

Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij isolatie blijf je thuis als je ziek bent of als je positief testte op het coronavirus. Lees meer op www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie.