Wat als een kind of jongere in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus? 

Laatste update op
03/11/2020
  • Kinderen die in nauw contact kwamen met iemand (vb. een begeleider, een ouder, een vriendje, ...) die ziek is ten gevolge van het coronavirus, mogen 10 dagen na het laatste risicovolle contact terug naar school of de opvang .
  • Als de besmette persoon een gezinslid is en nauw contact had met het kind zolang deze besmettelijk was, kan het kind terug naar school of de opvang 10 dagen nadat het gezinslid de thuisisolatie mocht stopzetten. 
  • Indien het gezinslid zich afzonderde van het kind, volstaan 10 dagen thuisblijven van opvang of school.