Wat als een kind of jongere in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus? 

  • Kinderen die in nauw contact kwamen met iemand (bv. een begeleider, een ouder, een vriendje, ...) die ziek is ten gevolge van het coronavirus, mogen 7 dagen na het laatste risicovolle contact terug naar school of de opvang .
  • Als de besmette persoon een gezinslid is en nauw contact had met het kind zolang deze besmettelijk was, kan het kind terug naar school of de opvang 7 dagen nadat het gezinslid de thuisisolatie mocht stopzetten. 
  • Indien het gezinslid zich afzonderde van het kind, volstaan 7 dagen thuisblijven van opvang of school.