Wat als een kind of jongere in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus? 

Kinderen moeten net als volwassenen thuis blijven wanneer zij ziek zijn.

Als er symptomen zijn, worden ze bij voorkeur getest. 

Bij een positieve test blijven ze thuis gedurende minstens 7 dagen.  Zij mogen 7 dagen na het begin van de symptomen terugkeren naar bijvoorbeeld de kinderopvang, op voorwaarde dat zij gedurende de laatste 3 dagen geen koorts hebben gehad EN dat de anderen symptomen aanzienlijk verbeterd zijn. 

Bij een negatieve test wordt de beslissing om wel of niet thuis te blijven en hoe lang thuis te blijven genomen door de behandelende arts. Deze arts beslist op basis van klinisch vermoeden of het wel of niet om het coronavirus gaat. Het kan ook om een ander virus gaan. 

Kinderen die onder hetzelfde dak wonen als iemand die ziek is ten gevolge van het  coronavirus, moeten in thuisisolatie blijven gedurende 14 dagen na het laatste risicovolle contact of 14 dagen dat nadat het besmette gezinslid de thuisisolatie mocht stopzetten. 

Meer info op de website van Sciensano.