Wat als je onvoldoende personeel hebt en je moet sluiten?

De sluiting van een locatie kan enkel gemotiveerd gebeuren wanneer al het personeel ziek is.  

Wanneer er opvangnoden in jouw opvang zijn maar al je personeel is ziek: 

  • Contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang of het lokaal aanspreekpunt kinderopvang  

  • Meld de sluiting aan je klantenbeheerder. 

Er zijn dan 2 mogelijkheden: 

  • Het kind wordt in een andere locatie in een afzonderlijke ruimte opgevangen.

  • Iemand van een andere locatie komt de opvang doen.