Wat als je de opvang gesloten hebt op eigen initiatief?

Voor een sluiting op eigen initiatief, omwille van een mogelijke coronabesmetting (zonder of tegen advies van de coördinerend arts in) is geen compensatie voorzien.

Er wordt in 2020 niet gehandhaafd op de 220 openingsdagen.