Wat als er heel wat minder ouders dan gewoonlijk gebruikmaken van de opvang?

Elke opvang wordt gevraagd het maximaal mogelijke te doen om open te blijven voor kinderen met ouders voor wie het cruciaal is om te kunnen blijven werken.Kinderopvanginitiatieven worden aangemoedigd om zich lokaal te organiseren. De lokale besturen, Lokale Loketten en Lokale Overleggen Kinderopvang kunnen hierin ondersteunen. Het Steunpunt Kinderopvang van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) staat klaar om de lokale regie bij te staan met advies en inspiratie.