Wat als een personeelslid, medewerker, stagiair of kind in de kinderopvang (mogelijk) besmet is met het coronavirus?

Wanneer er een vastgestelde besmetting is, zal dit doorgegeven worden aan een contact tracer. Deze contact tracer zal met de arts van de opvang bespreken welke maatregelen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld: bij een vastgestelde besmetting van een kinderbegeleider moet de contactbubbel waartoe de begeleider behoorde 14 dagen thuis blijven.

Meer info vind je in het draaiboek kinderopvang en draaiboek opvang schoolkinderen.