Wat als een personeelslid (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus?

Laatste update op
07/08/2020

Volg in elke situatie zeker dit advies: neem eerst contact op met je leidinggevende (als je werkt voor Jeugdhulp) of je HR-account (als je werkt voor Kind en Gezin), vóór je teamleden of andere werkcontacten inlicht.

Heb je symptomen of vermoed je een besmetting met COVID-19? Mogelijke symptomen zijn: koorts, hoesten, kortademigheid, plotse reuk- en smaakstoornis.

 • Zet een mondmasker op.
 • Blijf thuis of ga onmiddellijk naar huis als je op kantoor of elders aan het werk bent.
 • Contacteer telefonisch je huisarts. De huisarts stelt een diagnose en verwijst je eventueel door naar het ziekenhuis.

Heb je COVID-19? 

 • Meld dat aan je leidinggevende (als je werkt voor Jeugdhulp) of aan je HR-account (als je werkt voor Kind en Gezin). Zij zorgen ervoor dat de ziekte geregistreerd wordt in Vlimpers. Bezorg het ziekte-attest van de Vlaamse overheid aan het geneeskundig controleorgaan.
 • Ben je in de dagen voor de besmetting op kantoor geweest of heb je fysieke dienstverlening gedaan? Laat dat ook weten aan je leidinggevende of HR-account en aan de contactonderzoeker, als die je contacteert.
 • Je leidinggevende of HR-account zal je enkele vragen stellen om in te schatten wat er moet gebeuren.
  • Die vragen zijn: met wie ben je in contact gekomen tijdens de twee dagen voor de start van je symptomen of - als je geen symptomen had - twee dagen voor je positieve coronatest werd afgenomen? Hoe lang hebben die contacten geduurd (meer dan 15 minuten of minder) en heb je van dichtbij (minder dan 1,5 meter) contact gehad of niet?
  • Op basis daarvan brengt je leidinggevende of HR-account eventueel betrokken collega’s ook op de hoogte als er sprake is van een mogelijk hoogrisicocontact. Dat is een contact van dichtbij en gedurende langer dan 15 minuten met iemand die positief testte op het COVID19-virus. Als dat het geval is, worden collega’s waarmee je hoog risicocontact hebben gehad op de hoogte gebracht en naar hun huisarts verwezen voor een test. Zij volgen daarna de instructies van hun huisarts op.
 • Je huisarts verwittigt daarnaast ook de bevoegde instanties zodat de contactopvolging snel kan opstarten. Opgroeien verleent zijn deelname aan het contactonderzoek en geeft ook cliëntgegevens door als dat nodig is. Er is sprake van een gedeeld beroepsgeheim. 

Ben je niet ziek, maar moet je in quarantaine van je huisarts of van de contactonderzoeker? 

 • Meld dat aan je leidinggevende of HR-account en maak de nodige werkafspraken met het oog op maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Is thuiswerk niet mogelijk of niet toegestaan? Dan blijf je beschikbaar. Dat betekent dat je alsnog alternatieve opdrachten kan krijgen of dat medewerkers in de essentiële dienstverlening bij personeelstekort toch opgeroepen kunnen worden.
 • Als je een quarantainegetuigschrift ontvangt, hou je dit goed bij. Je leidinggevende of HR account kan dit opvragen.
 • Lees meer op Vlaanderen Intern over ‘In quarantaine door corona’.


Lees meer: