Wat als een medewerker coronaverlof wil nemen?

Dit is vergelijkbaar met onbetaald verlof of met een ander verlofstelsel zonder loon.  

In principe moet de persoon die coronaverlof neemt vervangen worden. De loonkost blijft dan bestaan voor de werkgever, waardoor de compensatiesubsidie mogelijk is.  

Wanneer vervanging niet (direct) mogelijk is of overbodig is door de lage bezetting, dan verwittig je je klantenbeheerder. Na afloop van de coronamaatregelen kan bekeken worden hoeveel de overcompensatie bedroeg die je moet terugbetalen. In deze situatie draag je immers niet meer de kosten voor de medewerker, waarvoor de compensatiesubsidie de organisator wel vergoedt.