Wat als een kinderbegeleider gedurende deze periode onbetaald verlof wil of een ander verlofstelsel zonder loon om thuis voor de eigen familie te zorgen?

Kinderbegeleiders in loondienst behouden het recht om (onbetaald) verlof aan te vragen als zij dit nodig hebben om arbeid en gezin te combineren. Het is belangrijk dat de werknemer op eigen initiatief het onbetaald verlof aanvraagt. De werkgever beslist om dit al dan niet toe te staan.

Wanneer je de persoon die onbetaald verlof neemt vervangt, blijft de loonkost bestaan. Dan kom je in aanmerking voor de compensatievergoeding.

Wanneer vervanging niet (direct) mogelijk is of overbodig is door de lage bezetting, dan verwittig je je klantenbeheerder. Na afloop van de coronamaatregelen kan bekeken worden hoeveel de overcompensatie bedroeg die je moet terugbetalen. In deze situatie draag je immers niet meer de kosten voor de medewerker, waarvoor de compensatiesubsidie de organisator wel vergoedt.