Wat als een kind of jongere besmet is met het coronavirus? 

  • Kinderen moeten, net als volwassenen, thuisblijven wanneer zij ziek zijn. Kinderen worden net als volwassenen getest bij een vermoeden van COVID-19. 
  • Bij een positieve test blijven kinderen gedurende minstens zeven dagen thuis . 
  • Kinderen mogen zeven dagen na het begin van de symptomen terugkeren naar bv. de kinderopvang, op voorwaarde dat zij genezen zijn. Het is de huisarts die bepaalt of het kind al dan niet genezen is. 
  • Bij een negatieve test wordt de beslissing om wel of niet thuis te blijven en hoe lang thuis te blijven genomen door de behandelende arts. De arts beslist op basis van klinisch vermoeden of het wel of niet om het coronavirus gaat. Het kan ook om een ander virus gaan.