Wanneer worden mondmaskers verdeeld door de overheid en hoeveel per organisator?

De kinderopvang krijgt de maskers in de eerste week van mei: 

  • grotere organisatoren: levering op hun centrale adres

  • kinderopvang door lokale besturen: via een aantal regionale contactpunten van de VVSG  

  • kleinere organisatoren: thuis met een postpakket 

Het aantal maskers per organisator is berekend op basis van het aantal plaatsen van alle locaties van de organisator en het aantal medewerkers (begeleiders en verantwoordelijken) dat men hiervoor moet hebben.  

Elke organisator beslist zelf hoe de maskers over de locaties en de medewerkers verdeeld worden. 

  • De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever en de organisator die zelf moeten zorgen voor het nodige veiligheidsmateriaal. De Vlaamse overheid werkt aanvullend. 

  • Als je opvang organiseert op meerdere locaties of in verschillende vormen (bv. gezinsopvang en groepsopvang), ontvang je alle mondmaskers in één levering. Je kan de verdere verdeling zelf organiseren volgens de reële nood.