Waarom veranderen de regels en procedures steeds?

We volgen de procedures van Sciensano. Die procedures worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteiten. Ze worden aangepast volgens de evolutie van de epidemie, de nieuwe wetenschappelijke kennis en de beschikbare middelen. De richtlijnen in deze procedures dienen zo veel mogelijk uitgevoerd te worden. 

Op 4 mei, werden in het kader van de exit strategie een aantal procedures grondig gewijzigd. We gaan over naar een fase waarbij er terug meer mensen in de maatschappij bewegen en contacten hebben met elkaar. Daarom is het van belang om bij een besmetting heel kort op de bal te spelen om verdere verspreiding te voorkomen. Er wordt vanaf nu bij iedereen met symptomen passend bij COVID-19 getest. Bij een positieve test wordt overgegaan tot ‘contact tracing’. De nieuwe procedures zijn daarop geënt en zijn daarom terug wat strenger.