Waarom nu pas beschermingsmiddelen voor de kinderopvang? 

Bij het formuleren van de richtlijnen hebben we steeds het advies van de medische experten en virologen gevolgd. Naarmate er meer kinderen in de opvang komen, is het advies ook verschillend en worden de richtlijnen aangepast.