Waaraan denken bij een coronabesmetting in je kinderopvang (en eventueel tijdelijke sluiting)?

Laatste update op
16/11/2020

Waaraan denken als je kinderopvang te maken krijgt met een coronabesmetting bij een kind of medewerker en eventueel tijdelijk de opvanglocatie moet sluiten?

Hieronder vind je een afvinklijstje dat is samengesteld op basis van opgedane ervaring en input vanuit de koepels in de kinderopvangsector. Dit lijstje is louter ondersteunend aangeboden. Het is niet volledig en evenmin verplicht. Wellicht denk je zelf ook nog aan een aantal zaken die hier nog niet vermeld staan. Je kan voor jouw opvang deze lijst dus zeker nog aanvullen.

In geval van een besmetting van een kind of medewerker in je opvanglocatie

Wat moet je doen?

 • Noteer duidelijk de datum waarop de besmette persoon ziek werd of positieve test had zonder symptomen.
 • Breng in kaart waar de persoon in kwestie was en met wie hij/zij contact had in de 2 dagen voor hij/zij ziek werd of een positieve test aflegde zonder symptomen.
 • Als daaruit blijkt dat de besmette persoon in die dagen in de opvang aanwezig was / gewerkt heeft, moet je als opvang maatregelen nemen.
 • Breng in kaart wie er hoog-risico contact (HRC) had en wie er laag-risico contact (LRC) had. Lees wat een HRC en een LRC inhoudt.

Wie moet je informeren?

 • Informeer (indien van toepassing) binnen je organisatie je verantwoordelijke/coördinator, je dienst, je hoofdbestuur, de organisator van je opvang.
 • Informeer de medewerkers van de opvang. Zeg hen bij wie in je opvang ze terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden.
 • Informeer Opgroeien (Kind en Gezin) via de meldfiche en geef daarin de info mee die je verzamelde (zie hierboven bij ‘Wat moet je doen?’). Noteer de vragen die je hierbij nog hebt.
 • Breng (indien van toepassing) de arbeidsgeneesheer en je sociaal secretariaat op de hoogte.
 • Informeer de personen waarmee er hoog-risico en laag-risico contact was:
  • vraag hen de opvang te informeren zodra ze ziek worden. Gebruik hierbij de modelbrieven.
  • denk hierbij ook aan de ouders van kinderen die in contact stonden met de besmette persoon.
  • denk hierbij ook aan eventuele stagiairs en interims.

Wanneer de ganse opvanglocatie of een deel ervan tijdelijk moet sluiten

Wie moet je informeren?

 • Zie hierboven bij ‘besmetting van een kind of medewerker in je opvanglocatie’.
 • Informeer ook de ouders:
  • leg de situatie uit.
  • geef mee wie binnen de opvang de ouders met vragen en dergelijke kunnen contacteren.
  • hou ouders op de hoogte van de verdere evolutie.
 • Communiceer waar mogelijk hierover met de kinderen in je opvang.
 • Hang een mededeling aan je voordeur dat je voor een bepaalde periode gesloten bent en wie dan het aanspreekpunt is (contactgegevens).
 • Informeer het Lokaal Loket Kinderopvang, het aanspreekpunt voor kinderopvang bij het lokaal bestuur, het Lokaal Overleg Kinderopvang en eventuele andere lokale partners waar je mee samenwerkt.
 • Als je een buitenschoolse opvang bent en als de opvang op een schooldomein gelegen is, breng je ook de directie van de school op de hoogte.

Wat moet je doen?

 • Annuleer waar nodig afspraken die zouden doorgaan tijdens de sluiting. Verwittig je leveranciers, je ondersteuner, je poetsdienst, ….
 • Denk aan praktische zaken: licht uit, verwarming uit, alarm aan, onderhoud, …
 • Zorg dat je alle gegevens verzamelt om na afloop van de maand compensatie te kunnen aanvragen bij Opgroeien (Kind en Gezin). Lees daarvoor goed het aanvraagformulier.
 • Spreek duidelijk af wie van je opvang bereikbaar blijft via welke weg (gsm, mail, …) voor medewerkers, ouders, Opgroeien,… Communiceer deze contactgegevens.
 • Bereid de heropstart van je locatie voor:
  • plan de aanwezigheden van kinderen en begeleiders.
  • communiceer tijdig met de ouders.
  • informeer al wie moet weten wanneer er wordt heropgestart.
  • maak je opvanglocatie klaar voor heropstart (verwarming, poetsen, …).