Waar vind ik informatie voor mensen die laaggeletterd zijn?

Laatste update op
08/05/2020

Wil je zelf in eenvoudig Nederlands comuniceren over je dienstverlening, dan ondersteunen Wablieft, Vocvo en de Centra voor Basiseducatie ondersteunen je graag:

  • Ze ontwikkelen gratis materiaal in duidelijke taal voor laaggeletterden. VRT en de Agentschappen Integratie en Inburgering engageren zich in die samenwerking. Zo maken we samen foto’s, filmpjes ... Ze herschrijven ook teksten van jouw organisatie op maat van jouw doelgroep.
  • Ze bundelen materiaal voor Nederlandstalige en anderstalige laaggeletterde lezers op de website van Wablieft. Je mag het materiaal gratis gebruiken en verspreiden.

Deze actie kadert in het Strategisch Plan Geletterdheid, een initiatief van verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering, samen met partners uit het werkveld. Zij engageren zich om geletterdheid te verhogen in Vlaanderen en de maatschappij toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Veer meer info kan je ook terecht bij Sara Jaminé, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid.

Voor laaggeletterden kunnen de filmpjes die Open Thuis Limburg (OTL) en ZITDAZO ontwikkelden voor het VAPH eventueel gebruikt worden. Het ene filmpje is trager dan het andere: