Veroorzaakt COVID-19 een nieuwe kinderziekte?

  • Kinderen worden minder vaak, en doorgaans ook minder ziek van het nieuwe coronavirus (COVID-19) dan volwassenen en ouderen. De voorbije weken werd echter een ernstige ziekte beschreven die lijkt op een toxic shock syndroom of op de ziekte van Kawasaki. Het gaat dus niet om een nieuwe kinderziekte, maar om een zeldzame ziekte die al gekend is én waarvan afgelopen periode enkele gevallen werden gemeld in Nederland, Italië, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In onze Belgische ziekenhuizen wordt dit ook opgemerkt. Het gaat om zeer kleine aantallen. Een mogelijk verband met COVID-19 wordt echter niet uitgesloten. Kinderartsen en ziekenhuizen volgen dit verder op en onderzoeken of bepaalde kinderen meer risico lopen op zulk een ernstig verloop.
  • De ziektebeelden zijn: hoge koorts, hart- en longproblemen en problemen aan het maag-darmstelstel.
  • Als je kind koorts met ziekteverschijnselen of alarmtekens vertoont, aarzel dan niet om je huisarts of kinderarts te contacteren.