Mogen respijtdagen afgehouden worden?

Neen.  

Ouders die hun kinderen thuis houden, verplicht of vrijwillig, moeten niet moeten betalen voor afwezigheid in de opvang, zolang de coronamaatregelen gelden. Er mogen geen respijtdagen afgehouden worden van het saldo openstaande gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Ze verliezen ook geen respijtdagen. De opvang wordt hiervoor vergoed door de overheid. Dit geldt zowel in fase 1 als in fase 2.