Vanaf wanneer heeft een kind koorts?

Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur 38°C of meer bedraagt.