Vanaf wanneer heeft een kind koorts?

Laatste update op
24/01/2021

Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur 38°C of meer bedraagt.

Koorts kan een symptoom van COVID-19 zijn, onafhankelijk van de leeftijd.

Elk kind dat plots koorts heeft, zonder een duidelijke oorzaak, moet verwezen worden naar een arts.

Kijk steeds naar het gedrag van het kind.  Er zijn kinderen die na een hevige huilbui of inspanning een verhoogde temperatuur hebben. Dan is er wel een duidelijk gekende oorzaak en kan je afwachten. Dit komt echter vrij zelden voor. De meeste kinderen hebben een goede ‘thermoroulatie’ en hun temperatuur blijft ook in deze omstandigheden onder 38°. Vraag na bij de ouders of de arts of dit kind hier gevoelig voor is.

 Ander voorbeelden van duidelijk gekende oorzaken van temperatuursverhoging zijn:

  • te warme kleding
  • te hoge kamertemperatuur
  • heel warm weer (in combinatie met een hoge vochtigheidsgraad)
  • schommelingen tijdens de dag. (In de late namiddag of ‘s avonds kan de temperatuur wat hoger zijn.)

 Je hoeft de temperatuur niet dagelijks te meten. Meet enkel wanneer het kind warm aanvoelt en zich ziek gedraagt. Bij twijfel raadpleeg je de huisarts.