Welke medewerkers van Opgroeien vallen onder 'een essentieel beroep'?

Laatste update op
28/10/2020

Enkel de medewerkers die instaan voor de veiligheid van minderjarigen in de jeugdhulp zijn erkend als essentieel beroep. Alle andere medewerkers vallen niet onder de uitzondering van essentieel beroep. 

Medewerkers die een hoog risico contact hadden met een COVID-19-patiënt moeten zich aan de quarantaineregels houden. Enkel in hoge uitzondering, als er écht geen continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd kan worden én onvoldoende veiligheid kan gewaarborgd worden voor de minderjarigen waarvoor Jeugdhulp instaat, dan kan de medewerker komen werken mits strikte opvolging de maatregelen:

  • het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk.
  • het naleven van een strikte handhygiëne;
  • een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19;
  • het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s;
  • het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
  • het niet reizen.

Medewerkers die zelf besmet zijn met COVID-19 moeten in thuisisolatie en de quarantainemaatregelen strikt opvolgen.