Kan ik ouders de contractueel vastgelegde bijdrage vragen tijdens collectieve sluiting opvang?

Nee. Tijdens de compensatieregeling betalen ouders niets: 

  • voor de afwezigheidsdagen van hun kind  

  • voor de sluitingsdagen van de kinderopvanglocatie tijdens de vakantie. 

Wil de opvang dit wél doen, dan moet hij uit de compensatieregeling stappen.