Er is nood aan flexibele opvang. Kan ik mij hiervoor inzetten? Is er compensatie voorzien?

 Ja, dat kan. Om de mensen die werken in de cruciale sectoren aan het werk te kunnen houden, moeten we rekening houden met hun opvangbehoeften.  

Als je beroep wilt doen op de compensatiemogelijkheden, moet de opvang beschikbaar blijven en zo maximaal mogelijk, binnen de (juridische) mogelijkheden proberen tegemoet te komen aan opvangvragen van ouders. Als dit mogelijk is, vragen we de openingsuren en -dagen af te stemmen op de noden van deze ouders. 

Flexibele en weekendopvang 

  • Je mag opvang voorzien op flexibele openingstijden of in het weekend.  

  • Breng je verzekeringsmaatschappij op de hoogte. 

  • Werk je met werknemers, informeer je dan op welke manier je hen in het weekend aan de slag kan laten gaan. Kijk hiervoor de toepasselijke (arbeids)regelgeving en de afspraken binnen de geldende CAO na. Een aanpassing van uurroosters doe je altijd in overleg met de betrokken werknemers en de eventuele ondernemingsraad.  

Nachtopvang 

  • Voor het organiseren van nachtopvang heb je in principe een specifiek brandveiligheidsattest nodig. Een nieuw brandveiligheidsattest voor nachtopvang kan momenteel echter niet verkregen worden. De brandweer kan vandaag omwille van overmacht niet het vereiste bezoek brengen. We adviseren alle brandveiligheidsregels na te gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om te voldoen aan deze regels, wanneer hij nachtopvang wil bieden.  

  • Breng je verzekeringsmaatschappij op de hoogte. 

Vergoeding 

Deze aanwezigheden kunnen tellen voor de subsidie voor ruimere openingsmomenten, als je daar al een toekenning voor hebt. 

Verder is hiervoor geen extra compensatie voorzien. Doordat de bezetting momenteel lager is, raden we je aan om oplossingen te zoeken binnen de huidige personeelskaders en -middelen. In bepaalde situaties is het bijvoorbeeld mogelijk om voor de gepresteerde opvanguren buiten de normale openingstijden, extra inhaalrust te voorzien voor de kinderbegeleider.