Mogen we beademen tijdens de reanimatie van een kind in nood tijdens de coronacrisis?

Laatste update op
24/11/2020

Zoals gewoonlijk kan je overgaan tot de reanimatie van een kind in nood:  

  • Zieke kinderen komen niet naar de kinderopvang. Kinderen die vermoedelijk besmet zijn, blijven in thuisisolatie.   

  • Bij kinderen in nood zijn de initiële beademingen en het beademen cruciaal om te overleven. 

  • We weten nu dat kinderen het SARS-CoV-2 virus niet gemakkelijk overdragen (in tegenstelling tot andere virussen die de luchtwegen infecteren).   

  • Omdat er ook gezonde dragers zijn, bestaat er een (zeer klein) risico op besmetting.  Daarom wordt geadviseerd om na de interventie je handen te wassen en te ontsmetten. Ook neem je nadien best contact op met een arts om eventueel bijkomende maatregelen te nemen.    

We volgen hierin het advies van de Belgische Reanimatieraad.