Mogen ouder en kind naar het consultatiebureau komen als ouder en/of kind recent het coronavirus hebben doorgemaakt?

We stellen voor om een arbitraire wachttijd van 1 week te hanteren na het verdwijnen van symptomen bij ouder en kind om weer naar het consultatiebureau te komen. Zowel ouders als zorgverleners dienen zich bewust te zijn van het toch aanwezige maar beperkte risico op besmetting. De hygiëne- en voorzorgsmaatregelen dienen we dus goed in acht te nemen.