Mogen grootouders op hun kleinkinderen passen?

Laatste update op
10/11/2020
  • Als grootouders samenwonen met het gezin, dan behoren zij tot één huishouden. Als grootouders apart wonen kan volgens de nieuwe regeling slechts één lid van het gezin een nauw (knuffel-)contact met één van hen hebben. Omdat jonge kinderen niet meetellen, mogen grootouders strikt theoretisch wel op hun kleinkind passen.
  • Als de grootouder tot een categorie behoort met verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19, dan passen ze toch beter niet op hun kleinkind. In dat geval overleg je best met de behandelend arts van de grootouders om in te schatten of het risico niet te groot is voor hen.