Mogen familieleden mijn baby vasthouden?

Laatste update op
07/01/2021
  • In de huidige situatie van de pandemie moet je je sociale contacten strikt beperken. Elk gezinslid heeft recht op één knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijkertijd thuis uitnodigen en verder geen ander bezoek ontvangen. Dat betekent ook dat de knuffelcontacten van mama en papa (apart) op bezoek kunnen komen maar ze moeten afstand houden van de baby. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen in huis ook mee als knuffelcontact.
  • Ook je baby heeft één knuffelcontact. Als je een familielid of grootouder als vast knuffelcontact voor je baby beschouwt dan mag hij/zij de baby in theorie vasthouden. We raden wel aan om de handhygiëne strikt na te leven en bovendien een mondmasker te dragen. Als de grootouder of het familielid tot een categorie behoort met verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19, dan overlegt hij/zij beter eerst met de behandelend arts.
  • Als je je baby liever niet laat vasthouden door iemand anders dan mag je dat zeker aangeven. Het is belangrijk om je eigen gevoel te volgen en dat gevoel uit te spreken.
  • Indien de grootouder(s) of een ander familielid bij jou thuis inwoont/inwonen, dan hoeven zij geen mondmasker te dragen en worden zijn ook niet beschouwd als knuffelcontact.