Mogen dienstverantwoordelijken nog op huisbezoek gaan bij hun onthaalouders?

Als dienstverantwoordelijke van een gezinsopvang of groepsopvang met samenwerkende onthaalouders kan je de afweging maken of fysiek bezoek belangrijk is. Je kan ook telefoon of Skype gebruiken om de onthaalouder de nodige ondersteuning te bieden. 

Wanneer je een bezoek echt noodzakelijk vindt, draag dan een mondmasker en respecteer de veilige afstand.