Moeten ouders betalen voor de dagen dat hun kind door de coronacrisis niet naar de opvang komt?

Door de coronacrisis zijn er veel meer ouders die hun kind thuis opvangen. Daarom moeten ouders, zolang de coronamaatregelen gelden, niet betalen voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang komt. 

Deze regeling blijft alvast gelden tot 30 juni 2020.

Vanaf 1 juli kan de kinderopvang kiezen om ofwel terug te keren naar de 'gewone' regeling zoals voor de coronacrisis, ofwel de compensatieregeling nog tot ten laatste 31 augustus verder te zetten. 

In het eerste geval (je opvang volgt terug de 'gewone' regeling) volg je als ouder terug het opvangplan zoals dat in de schriftelijke overeenkomst werd vastgelegd. Kan je kindje onverwacht niet komen? Dan zet je een respijtdag in. Je korfje respijtdagen blijft onveranderd zoals het was vóór 14 maart 2020.

In het tweede geval (je opvang houdt de compensatieregeling aan) moet je, voor de periode dat je opvang de compensatiemaatregel aanhoudt, nog niet betalen wanneer je kindje niet naar de opvang gaat en verlies je geen respijtdagen. Let wel: de opvang kan voor de maanden juli en augustus wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal dagen waarop je recht had.

Je opvang licht je tijdig in welke keuze zij maken voor de maanden juli en augustus.