Moet ik wachten op een reactie van Opgroeien na het insturen van een meldfiche COVID-19 om actie te ondernemen?

Laatste update op
19/11/2020

Deze meldfiche wordt op weekdagen behandeld. Je kan binnen de 24 u een reactie verwachten.

In het weekend kan je enkel voor clusterbesmettingen contact opnemen met Zorg en Gezondheid op 02 512 93 89. Vul daarna een meldfiche in. Noteer de afspraken met Zorg en Gezondheid in het veld ‘Beschrijf kort de situatie’.

Moet je dringend een beslissing nemen over het al of niet sluiten van je opvang, neem een overwogen beslissing. ls de situatie niet duidelijk opgenomen is bij de beschreven situaties, dan kan je advies vragen aan andere diensten (zoals het gemeentelijk infopunt, de geneeskundige dienst, je eigen arts). De meldfiche moet wel steeds worden ingezonden als iemand van de opvang zelf besmet is en/of als er een deel van de opvang moet sluiten.