Mag ik bij mij thuis andere kinderen opvangen, zoals schoolkameraadjes of vriend(inn)en van mijn kinderen?

Laatste update op
06/01/2021
  • In elk huishouden mag iedereen maximaal één en hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact in huis ontvangen. Dat is het knuffelcontact. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen in huis ook mee als knuffelcontact. Je mag maar één knuffelcontact tegelijk bij je thuis uitnodigen. Na zes weken mag je van knuffelcontact wisselen.
  • Een kind mag ook één vast knuffelcontact hebben.
  • Het uitgangspunt blijft hoe dan ook om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.