Mag een kind met koorts na vaccinatie naar de opvang? 

Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen van een infectie van de bovenste luchtwegen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. In dat geval mag het kind naar de opvang. 

Als er naast de koorts ook symptomen zijn van een infectie van de bovenste luchtwegen (ook al is dat enkel een loopneus), kan het even goed om het coronavirus gaan en blijft het kind thuis. 

Bij koorts is het altijd best dat je contact opneemt met de huisarts. De huisarts zal inschatten of het kind al dan niet naar de opvang kan.