Kunnen stages doorgaan in de kinderopvang?

Stages van opleiding kinderzorg, pedagogie van het jonge kind of van duaal leren begeleider in de kinderopvang zijn toegelaten in kinderopvang.

Een nieuwe stagiaire in de opvang is als een nieuwe kinderbegeleider. De stageplek biedt haar of hem dezelfde beschermingsmaatregelen als alle medewerkers.

Stagiairs met symptomen of stagiairs die als hoog-risico contact beschouwd kunnen worden, zijn niet toegelaten. Zij moeten de richtlijnen volgen die hun huisarts en/of contact tracer hen oplegt. Pas daarna kunnen ze van start gaan in de kinderopvang.

Het principe van de contactbubbel wordt toegepast. Je houdt zoveel mogelijk de vertrouwde begeleiders bij dezelfde groep kinderen. Je past je personeelsplanning met dit doel zo nodig aan.

Stagebegeleiders en mentoren van stagiars vermijden onnodig bezoek aan de opvang. Ze blijven gedurende fase 1 en fase 2 zo veel mogelijk de mensen in opleiding op afstand ondersteunen (via mail of telefoon).

Al zeker gedurende fase 1 en 2 vinden er geen assessments plaats voor het behalen van een EVC.