Kunnen de kinderen en jongeren in de residentiële voorzieningen nog naar huis?

Laatste update op
04/11/2020

Het Overlegcomité besliste om in deze fase het aantal contacten per gezin te beperken. Voor de jeugdhulp betekent dat het volgende: een leefgroep maakt géén deel uit van het beperkt aantal nauwe contacten. Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus nog steeds op bezoek (met of zonder overnachting) in de context. Daarbij moet weliswaar rekening worden gehouden met de beslissingen van het Overlegcomité, en met lokaal mogelijk verstrengde maatregelen.

Een minderjarige die in een voorziening Jeugdhulp verblijft, kan op (dag-)bezoek of overnachting bij zijn context (dit kan ook een pleeggezin zijn).


Als de voorziening (of het gezin) in een gebied ligt met striktere lokale maatregelen , gelden andere voorwaarden.

  • In elke fase geldt dat
    • het bezoek alleen maar kan plaatsvinden als er niemand (vermoedelijk) besmet is met COVID-19;
    • de hygiënische maatregelen moeten worden gevolgd;
    • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort (bij minderjarigen of personen uit de context die tot een risicogroep behoren, maakt de voorziening - in overleg met de minderjarige, de context en de behandelende arts - afspraken of het bezoek al dan niet kan doorgaan, en over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen).
  • In fase 3 en 4 : (dag-)bezoeken en overnachtingen aan de context kunnen plaats vinden wanneer ingeschat wordt dat deze op een goede manier zullen verlopen. Dit wordt opgenomen in de begeleidingscontacten met de minderjarige(n) en de context en in de leefgroep.

Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases.