Komt er een opnamestop in de private voorzieningen?

Laatste update op
04/11/2020

Er is geen sprake van een opnamestop in de private voorzieningen. Het residentiële aanbod blijft minderjarigen opvangen om zo veiligheid te installeren. Dat geldt ook voor kinderen met symptomen van besmetting. Dat is dus geen reden voor niet-opname. Uiteraard gelden voor deze minderjarigen met symptomen de eerdere richtlijnen en worden zij op de kamer of in een ziekenboeg opgevangen. 


Het is niet nodig om elke minderjarige die wordt geplaatst, a priori in afzondering te plaatsen. Medische experten bevestigen dat. Kinderen en jongeren die geen symptomen vertonen, kunnen gewoon in de leefgroep worden opgevangen, ook als ze zelf in contact kwamen met besmette personen. Volgende preventieve maatregelen blijven daarbij essentieel: 

 • was voor een gesprek je handen en vraag de minderjarige dat ook te doen; 
 • schud geen handen; 
 • houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar; 
 • nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg; 
 • hoest in je ellenboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner; 
 • maak na gebruik je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje; 
 • was je handen na het gesprek. 
   

Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

 • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
 • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
 • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.