Komen er testen in de kinderopvang?

Neen, dat is momenteel niet voorzien. Als er een vermoeden van besmetting is, dan moet men naar de huisarts gaan, die mogelijk wel kan testen.