Komen kinderen die langer in de opvang blijven (in plaats van naar school te gaan) nog in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?  

Ja.  

  • De opvang moet dan in het systeem de ‘schoolgaande datum’ ingeven zodra men zeker is vanaf wanneer het kind naar school zal gaan.   

  • Best vult de opvang geen vermoedelijke datum in, want het zou kunnen dat de ouders na die datum geen toeslag meer krijgen.   

Krijgt een ouder plots geen toeslag meer? 

  • Dan kan de oorzaak zijn dat het kind 2,5 jaar is en er geen schoolgaande datum is ingevuld. Als de datum gekend is, wordt hij best ingevuld.   

  • Ouders kunnen bij hun uitbetaler van het Groeipakket via een “verklaring op eer” aangeven dat hun kind nog niet naar school gaat. Zo krijgen ze de toeslag toch uitbetaald.