Kan de organisator aan ouders voorlopig een vergoeding voor afwezigheidsdagen vragen om financieel te overleven? 

Er is voor een systeem gekozen waarbij de organisator, binnen een bepaald kader, door overheidsgeld kan gecompenseerd worden. Ouders kunnen dus niet worden aangesproken om een renteloze lening te geven, ook niet met de belofte dit terug te betalen nadat de organisator is gecompenseerd door de Vlaamse overheid. 

Opgelet! Het feit op zich om een financieel bedrag van de ouder te ontvangen (waarbij het geen verschil uitmaakt of dit door de organisator is “gevraagd” of door de ouder (vrijwillig) is “gegeven” is een tegenindicatie voor het verkrijgen van compensatie.