Kan je als 65+ (opnieuw) vrijwilligen bij Kind en Gezin?

Vrijwilligers met de leeftijd 65+ konden omwille van de coronamaatregelen hun vrijwilligerswerk niet meer opnemen. Nu de coronamaatregelen teruggeschroefd worden, willen we aangeven hoe ouderen opnieuw de draad kunnen opnemen en op een bewuste en veilige manier de activiteiten kunnen hervatten.

In overleg met de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Mantelzorgplatform kwam daarom een charter tot stand om de Vlaamse ouderen de nodige handvatten te bieden bij het hervatten van hun sociale activiteiten. Aan dit charter koppelen we een specifiek protocol voor vrijwilligers in het consultatiebureau.

Er is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. Voortaan kijken we naar de persoonlijke gezondheid en naar het risicogehalte van de specifieke activiteit. We willen dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt van beide elementen en aan de hand van deze inschatting weloverwogen keuzes maakt.

In het charter staat de oudere centraal. Deze kiest en handelt vanuit de eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die men wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur.

Het charter werkt met 3 principes:

  1. Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
  2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint.
  3. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit.

Aan de hand van een tabel en een beslissingsboom helpen we ook om een goede inschatting te maken. Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, adviseren we om de huisarts te consulteren vooraleer opnieuw actief deel te nemen aan sociale activiteiten.

Het charter betekent dat vrijwilligers +65 opnieuw hun taken kunnen opnemen in het consultatiebureau als aan de voorwaarden voldaan is.