Kan ik in overbezetting gaan? 

Mogelijk krijg je meer opvangvragen dan de opvangcapaciteit waarvoor je een vergunning, erkenning, toestemming of attest van toezicht hebt

  • Sommige andere opvanglocaties sluiten wegens overmacht.
  • Grootouders kunnen niet altijd instaan voor de gebruikelijke informele opvang.
  • De eigen kinderen van de onthaalouder zijn in de gezinswoning aanwezig.
  • 2,5 jarigen stappen niet over naar school en vragen of ze langer in de opvang kunnen blijven.

Stap 1: contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang, het lokaal contactpunt of, voor schoolkinderen, de school om te bekijken hoe je de opvangvragen beter kan spreiden.

Stap 2: tijdens fase 1 en fase 2 kan je heel uitzonderlijk in overbezetting gaan. Als organisator moet je zelf nagaan of het te verantwoorden is dat je op bepaalde momenten meer kinderen opvangt dan de capaciteit en welke maatregelen je moet nemen om kwaliteitsvolle opvang te aan te bieden.

  • Respecteer altijd de ratio (het aantal kinderbegeleiders voor het aantal aanwezige kinderen) en de leefgroepgrootte (maximaal 18 kinderen). Onthaalouders mogen maximaal 8 kinderen opvangen.
  • Je brandveiligheidsattest moet voldoen voor het aantal opgevangen kinderen (groepsopvang).
  • Zorg ervoor dat de verplichte verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen opgevangen kinderen) aangepast zijn aan het aantal opgevangen kinderen.