Kan ik corona-ouderschapsverlof nemen?

Om het werk beter te kunnen combineren met de opvang van de kinderen kunnen werknemers corona-ouderschapsverlof (of coronaverlof) aanvragen.
 
Corona-ouderschapsverlof is een extra deeltijds ouderschapsverlof voor werknemers en zelfstandigen met minstens één (pleeg)kind jonger dan 12 jaar of met een zorgbehoevend (pleeg)kind ongeacht de leeftijd.

Het verlof liep eerst van 1 mei tot en met 30 juni 2020. De maatregel is daarna verlengd tot en met 30 september 2020, ook voor medewerkers van de Vlaamse overheid.  

Het verlof kan alleen deeltijds opgenomen worden: 

  • Een halftijdse opname is mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt.  
  • Wie voltijds werkt, heeft daarnaast ook de keuze voor een 1/5-opname.

Vanaf 1 juli kunnen alleenstaande ouders en gezinnen met een kind met een beperking het corona-ouderschapsverlof ook voltijds opnemen, en dat tot en met eind september.

Het corona-ouderschapsverlof is geen recht. Je werkgever moet er dus akkoord mee gaan dat je het opneemt, en met de vorm waarin je het opneemt.  

Meer info over de voorwaarden en hoe je het verlof kan aanvragen lees je op de site van de RVA en op goedgezind.be van de Gezinsbond

Zelfstandigen kunnen met vragen terecht bij het callcenter van het RSVZ op het gratis nummer 0800 12 018.