Kan de oorspronkelijke opvang eisen dat de kinderen nu al terugkomen?

De naleving van de contractuele verplichtingen moeten eerst in natura worden uitgevoerd, pas als dat niet mogelijk is, is er een uitvoering “bij equivalent”.  

De eerste organisator kan inderdaad van de contracthouder (ouder) eisen dat hij het contract naleeft. Wil deze laatste dit niet doen, dan zal er een uitvoering “bij equivalent” moeten gebeuren. Dit is een contractuele verbrekingsvergoeding.  

Als de niet uitvoering van het contract door de ouder het gevolg is van het feit dat de organisator in zijn contractuele dienstverlening in gebreke is gebleven én hiervoor aanspreekbaar is (fout door de organisator én dus geen overmacht) dan kan de ouder op zijn beurt zijn contractuele verplichting (naleving opvangplan en betalen voor geleverde prestaties) niet uitvoeren. Hiervoor is het dan wel vereist dat de tegenpartij hiervoor behoorlijk in gebreke is gesteld.