Kan de herrekening van de respijtdagen met terugwerkende kracht gebeuren (maanden maart, april en juni)?

Neen, dit kan enkel vanaf juli. Er kan dus met 1/12de voor juli en 1/12de voor augustus worden verlaagd.