Ik moet correcte lonen en vergoedingen betalen aan mijn medewerkers. Geldt dit ook voor zelfstandige medewerkers?

De compensatiesubsidie heeft tot doel dat je alle medewerkers beschikbaar en aan de slag houdt en dekt die kost.

Het is de bedoeling dat je al je medewerkers, in welk statuut ze ook werken, verder vergoedt zoals ze zouden vergoed worden bij het leveren van prestaties.

Ook zelfstandige medewerkers worden geconfronteerd met een inkomensverlies buiten hun wil om. De overheid wil hier met de compensatiesubsidie aan tegemoetkomen.

Als de organisatie nog andere activiteiten heeft naast de kinderopvang, dan geldt deze verplichting niet voor de medewerkers die aan de andere activiteiten verbonden zijn.