Ik heb nog geen kindcode. Kan ik compensatie aanvragen voor dat kind?

Laatste update op
25/11/2020

Een kindcode is niet vereist om een afwezigheid van een kind te laten meetellen voor de compensatie. Zodra er een kindcode is, moet je de aan- en afwezigheden van dit kind wel noteren in de aan- en afwezigheden die je maandelijks bezorgt. Zo tellen ze mee voor de berekening van je bezetting.