Ik heb betaald voor afwezigheidsdagen in de periode van de coronamaatregelen. Wordt dit terugbetaald?

Laatste update op
26/03/2020

Ja, ontvangen betalingen voor afwezigheidsdagen in de periode van de coronamaatregelen, worden door de opvang terugbetaald. Het staat hen wel vrij om hierover praktische afspraken te maken. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden om dit te verrekenen met een volgende factuur of wordt beslist om het bedrag onmiddellijk en volledig terug te betalen.