Hoelang loopt de compensatieregeling nog?

Tot 30 juni betalen de ouders nergens voor de afwezigheden en verliezen ze geen respijtdagen. De opvang wordt hiervoor gecompenseerd.

Vanaf 1 juli kan de kinderopvang kiezen om ofwel terug te keren naar de 'gewone' regeling zoals voor de coronacrisis, ofwel de compensatieregeling nog tot ten laatste 31 augustus verder te zetten. 

In het eerste geval (de opvang volgt terug de 'gewone' regeling) volgen ouders terug het opvangplan zoals dat in de schriftelijke overeenkomst werd vastgelegd. Kan een kindje onverwacht niet komen? Dan zetten ouders een respijtdag in. Het korfje respijtdagen blijft onveranderd zoals het was vóór 14 maart 2020.

In het tweede geval (de opvang houdt de compensatieregeling aan) moeten ouders, voor de periode dat de opvang de compensatiemaatregel aanhoudt, nog niet betalen wanneer hun kindje niet naar de opvang gaat en verliezen ze geen respijtdagen. Let wel: de opvang kan voor de maanden juli en augustus wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal dagen waarop het gezin recht had.

De opvang licht de ouders tijdig in welke keuze zij maken voor de maanden juli en augustus. Dat kan door middel van deze modelbrief.