Hoe wordt pleegzorg op dit moment georganiseerd?

Laatste update op
04/11/2020

De nieuwe lockdown heeft ook een impact op de werking van pleegzorg. Die aangepaste werking ligt in lijn met fase 4 voor jeugdhulporganisaties.

Begeleiding
Digitale begeleidingsgesprekken worden de norm. Enkel wanneer dat onmogelijk is, kan een fysieke begeleiding georganiseerd worden. Daarbij houden we ons strikt aan de algemene veiligheidsmaatregelen en zijn we extra voorzichtig met risicogroepen.


Bezoek blijft mogelijk
Bezoek van ouders of de belangrijkste personen van kinderen en jongeren die in een leefgroep of een pleeggezin wonen, kunnen blijven doorgaan. Kinderen of jongeren die op dag- of weekendbezoek gaan in hun gezin of bij hun pleeggezin, zullen dat de komende weken ook kunnen blijven doen. De ouders van het pleegkind behoren tot de bubbel van het kind.
 
Bezoeken vinden zo veel mogelijk plaats in de buitenlucht of bij de pleegzorgdienst. Daarbij respecteren we altijd de veiligheidsmaatregelen en zijn we extra voorzichtig met risicogroepen. Wanneer iemand zich ziek voelt worden bezoekmomenten uitgesteld.
 
Groepsgesprekken, vormingen en infosessies
Groepscontacten vinden zo veel mogelijk digitaal plaats. Enkel wanneer dat niet anders kan, kan een fysiek groepsmoment georganiseerd worden. Daarbij respecteren we de veiligheidsmaatregelen en zijn we extra waakzaam met risicogroepen.
 
Wat met nieuwe pleegzorgsituaties en crisispleegzorg?
Nieuwe pleegzorgsituaties of crisispleegzorg kunnen nog steeds worden opgestart. Dat kan wel enkel op voorwaarde dat er niemand ziek is.
 
Veiligheidsmaatregelen
Als er een fysiek contact georganiseerd wordt, is het heel belangrijk om de algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren. Dat betekent:

  • Hygiëne: was je handen dikwijls met water en zeep, verlucht en poets ruimtes regelmatig …
  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft belangrijk. 
  • Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen. 
  • We zijn extra voorzichtig bij contacten met mensen die tot de risicogroep behoren.