Hoe wordt de kleurcode in de kinderopvang en buitenschoolse opvang bepaald?

De kinderopvang van baby’s en peuters en de buitenschoolse kinderopvang zal, afhankelijk van de status van de pandemie in ons land of in een regio, strengere of meer soepelere maatregelen moeten nemen.

De RAG (Risk Assessment Group) bezorgt een overzicht van gebieden waar een verhoogde waakzaamheid nodig is. Dit overzicht wordt opgesteld onder meer op basis van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste 14 dagen, de trend en de context van de lokale uitbraken (cluster versus community-uitbraak). Dit overzicht wordt bezorgd aan het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Het NCCN verwittigt via de gouverneurs de betrokken burgemeesters.

  • De burgemeester roept dan de lokale crisis cel samen om lokale maatregelen te bespreken. Opgroeien sluit daar bij aan.
  • Op basis van dit lokale overleg doet de burgemeester een voorstel van kleurcode (of andere maatregelen) voor de lokale kinderopvang van baby’s en peuters en voor buitenschoolse opvang.
  • Opgroeien beslist of het voorstel van de burgemeester wordt aanvaard.
  • Opgroeien informeert hierover dan de burgemeester, de gouverneur, de Vlaamse minister-president, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en het Nationaal crisiscentrum, en uiteraard ook de voorzieningen zelf.